Inštrukcije statistike – statistika podana na jasen in razumljiv način

Inštrukcije statistikeStatistika se ukvarja z obdelavo, analizo ter predstavitvijo množičnih pojavov v znanosti, gospodarstvu, industriji, kmetijstvu, zdravstvu, socialnem življenju, šolstvu, biologiji, prometu, trgovini, varstvu okolja in vseh geografskih vedah. Njena naloga je iz razpoložljivih podatkov izluščiti najboljšo informacijo. Statistične metode temeljijo na teoriji verjetnosti. Osnovni koncepti so populacija in vzorci ter vzorčenje in verjetnost domnev. Izhodišče za statistično delo je zbiranje podatkov, bodisi s pomočjo anketiranja bodisi s pomočjo sistematskega opazovanja, temu pa sledi povzemanje s pomočjo opisne statistike.

V podjetju D&S Inštrukcije Ljubljana vam nudimo tako individualne kot skupinske inštrukcije statistike v Ljubljani. Z nami bo statistika postala jasna in razumljiva, saj se trudimo, da bi vsakemu kandidatu znanje podajali čim bolj preprosto, jasno in razumljivo. Razlage so namreč prilagojene kandidatovi osebnosti in njegovemu predznanju. V veliko pomoč je tudi gradivo, ki vsebuje najpomembnejše definicije in formule, pogosto so zraven rešeni nekateri primeri. Ključnega pomena so tudi naloge za domače delo.

 

KLIKNI IN SE REŠI TEŽAV S STATISTIKO

 

Statistika – individualne inštrukcije statistike

Individualneinštrukcije statistike so oblikovane tako, da kandidatu razložimo, kako lahko preko podatkov, ki jih pridobimo na različne načine, napovemo ali razložimo nek pojav. Kandidat se mora naučiti formul in različnih metod ter načinov, kako jih uporabiti. Kratko in jedrnato razložimo osnovne pojme, katerih povzetek skupaj s formulami in primeri trajno izročimo kandidatu. Prav tako pa mu pokažemo, kako na kalkulatorju uporabiti statistična orodja in s tem skrajšati čas računanja.


Naše inštrukcije statistike zajemajo naslednja poglavja:

  • urejanje in prikazovanje podatkov,
  • srednje vrednosti,
  • mere variabilnosti,
  • zvezne in diskretne porazdelitve,
  • verjetnostni račun,
  • slučajne spremenljivke,
  • intervali zaupanja,
  • preverjanje statističnih domnev, statistično sklepanje,
  • bivariantna analiza,
  • časovne vrste. 

 

Konkurenčna cena inštrukcij – šolska ura od 14 €

Poleg naše bogate ponudbe vas bo zagotovo prepričala tudi ugodna cena inštrukcij. Cena inštrukcij za posamezno šolsko uro se giblje med 14 in 20 evrov, za 15- ali 18-urni tečaj pa se cena giblje od 150 do 200 evrov. Za bolj natančne informacije vas vabimo, da stopite v stik z nami.

 

V našem podjetju vam nudimo tudi inštrukcije fizike, kemije, matematike, slovenščine in nekaterih tujih jezikov. Vabljeni na našo spletno stran!

 

D&S Inštrukcije Ljubljana | Inštrukcije statistike Ljubljana, statistika, cena inštrukcij – povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2C
David Lukman s.p.
Naslov
Scopolijeva 8
1000 Ljubljana
Spletna stran
E-pošta
031 384 383
Seznam fraz
inštrukcije statistike, statistika, cena inštrukcij, inštrukcije Ljubljana
ZEMLJEVID
DRUŽABNA OMREŽJA