D&S inštrukcije za različne predmete

V podjetju D&S Inštrukcije že več kot 10 let nudimo inštruiranje naravoslovnih predmetov in tujih jezikov. Nudimo inštrukcije iz elektrotehničnih predmetov ter predmetov, kot so matematika, fizika, kemija, statistika in stohastika, pa tudi iz slovenščine, angleščine, nemščine in francoščine, inštrukcije poslovne matematike. Inštrukcije D&S se ponašajo z lastno zbirko 3000 avtorskih nalog, ki pripomorejo k lažjemu učenju in učinkovitejši razlagi snovi. Prav tako je v podjetju Inštrukcije D&S na voljo velika urejena zbirka učnih listov, testov in izpitov iz mnogih šol. Ta zbirka omogoča lažjo pripravo na test, saj tudi bolje poznamo vsebine, ki jih je na preizkusih znanja treba obvladati. Za čim bolj enostavno, jasno in razumljivo razlago je v pomoč učno gradivo z razlago in rešenimi primeri. Pika na i pa je sodelovanje z učitelji, kar pripomore k še lažjemu premagovanju težav pri učenju.

D&S Inštrukcije

Podjetje D&S inštrukcije ima svoje prostore na Scopolijevi 8 v Ljubljani, na voljo pa smo vam tudi po telefonu - 041/749-561. Seveda nam lahko pišete tudi po elektronski pošti: info@ds-instrukcije.si.

Inštrukcije D&S - individualno inštruiranje

D&S Inštrukcije - logoPri individualnih inštrukcijah poskušamo kandidatu znanje podajati čim bolj preprosto, jasno in razumljivo, zato razlago prilagajamo kandidatovi osebnosti in njegovemu predznanju. To pomeni, da včasih isto snov dvema različnima učencema razlagamo na povsem drugačen način. Pri tem pa si skoraj vedno pomagamo tudi z našim gradivom, ki ga kandidat odnese s seboj domov. Gradivo vsebuje najpomembnejše definicije in formule, pogosto so zraven tudi nekateri rešeni primeri. Naloge za inštrukcije matematike črpamo iz lastnih zbirk - naše podjetje je za inštrukcije srednješolske matematike ustvarilo kakovostno zbirko več kot 3000 nalog. Pri poučevanju drugih predmetov pa nekatere naloge sestavimo sami, druge pa izbiramo iz raznih knjig in učnih listov, starih testov, izpitov in kolokvijev.

Za uspešno poučevanje so v podjetju D&S Inštrukcije zelo pomembne tudi naloge za domače delo. Pri nekaterih kandidatih je potrebno sodelovanje z učiteljem, včasih pa kakšen kandidat za svoje delo potrebuje tudi več spodbude s strani staršev.

Inštrukcije D&S - skupinski tečaj

Poleg individualnih inštrukcij D&S Inštrukcije organizira tudi skupinske tečaje za priprave na ustni del mature iz matematike. Na nekaterih fakultetah pa bomo kmalu organizirali tudi tečaje iz matematike, fizike in elektrotehnike, ki bodo potekali v manjših skupinah do 10 kandidatov.

V primeru, da potrebujete samo rešitve nalog skupaj s postopkom, ne pa tudi razlage, nam lahko naloge prinesete ali pošljete po elektronski pošti. Ko se dogovorimo za ceno in rok dokončanja, vam po poravnanem računu izročimo rešene naloge.

Več informacij: