Vsi.si > Delo in izobraževanje > Izobraževanje > Izobraževalni programi

Izobraževalni programi - srednješolski programi kot so trgovec, prodajalec, zdravstevni ali ekonomski tehnik za lažjo zaposlitev.

Izobraževalni programi za odrasle ali mlade: trgovec, prodajalec, zdravstveni ali ekonomski tehnik. Programi, ki omogočajo boljše možnosti na trgu dela. Priložnost za vse, ki želijo nadaljevati šolanje ali se prekvalificirati.

Izobraževalni program bolničar negovalec vam bo ponudil tako splošno kot strokovno in praktično znanje in veščine. Program je prilagojen odraslim, saj predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času. Po zaključku programa lahko šolanje nadaljujete na srednjem strokovnem izobraževanju. Šolanje poteka 12 mesecev. Vlaganje v izobraževanje se vam bo povrnilo, saj boste s končanim programom povečali svoje zaposlitvene zmožnosti. Landis d.o.o., Ljubljana.
Ocena požarne ogroženosti in požarni načrt sta pomembna dokumenta za varstvo pred požarom. Požarna varnost stavb za varno delo!
Požarna varnost – Pravilnik o požarni varnosti v stavbah opredeljuje požarni red in kakšna je aktivna požarna zaščita.
Trgovec/trgovka – izobraževanje za odrasle po programu za srednje poklicno izobraževanje traja 12 mesecev.  Program trgovec lahko izboljša vaše možnosti za zaposlitev. Slušatelj tekom izobraževanja pridobi veliko praktičnih izkušenj. Izobraževanje poteka v popoldanskih urah in ob sobotah dopoldne, tako da je zelo primerno tudi za osebe, ki že imajo službo in želijo prekvalifikacijo ali nadgradnjo svojega znanja. Landis d.o.o., Ljubljana
Srednješolska izobrazba je v današnjem času praktično nujna. Ste šolanje opustili v mladosti oziroma se želite prekvalificirati? Nič ni zamujeno! Ponujamo vam programe, ki so prilagojeni odraslim, saj predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času. Postanite trgovec oziroma prodajalec, ki je usklajen z nacionalnim programom poklicnih kvalifikacij. Landis d.o.o., Ljubljana.
Bolničar negovalec - izobraževanje za odrasle, ki povečuje zaposlitvene možnosti, saj je povpraševanje po tovrstnem kadru precejšnje. Pridružite se nam in zaključite program srednješolskega izobraževanja - bolničar negovalec, trgovec, zdravstveni tehnik ali ekonomski tehnik. Landis d.o.o., Ljubljana.
Vabljeni k prijavi na izobraževanja, ki jih pripravlja Uradni list. Uspešno opravljeni seminarji in tečaji so predpogoj za uspešno opravljanje izpitov izbranega področja.
Prodajalec - poklicna izobrazba in praktične izkušnje. Naziv prodajalec/prodajalka dobi slušatelj, ki zaključi srednje poklicno izobraževanje oz. izobraževanje za odrasle po programu trgovec. Postanite dober prodajalec. Landis, Ljubljana - izobraževanje odraslih za programe trgovec, ekonomski in zdravstveni tehnik, bolničar negovalec.
Poklicno-tehnično izobraževanje v Ljubljani je prilagojeno odraslim, saj šolanje poteka v popoldanskem času med tednom in v soboto dopoldne. V program ekonomski tehnik PTI se lahko vpišete kadarkoli med letom, šolanje pa se prične oktobra. Povečajte si možnost zaposlitve tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Landis d.o.o., Ljubljana.
Tehnik zdravstvene nege oziroma srednja medicinska sestra. Končajte srednjo šolo ali prekvalifikacijo in se zaposlite v zdravstveni panogi ali nadaljujte s študijem. Predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času. Izobraževanje za odrasle - Landis d.o.o., Ljubljana.
Zdravstveni tehnik – tehnik zdravstvene nege je vključen v poklicno tehniško izobraževanje za odrasle, ki je prilagojeno odraslim. Naziv zdravstveni tehnik zdravstvene nege dobi po opravljeni poklicni maturi. Predavanja so prilagojena odraslim, saj potekajo v popoldanskem času. Landis d.o.o., Ljubljana - izobraževanje odraslih.
Varnost in zdravje pri delu – strokovni delavec za varnost pri delu izvaja izobraževanje in pregled delovne opreme. Naj bo varstvo pri delu na prvem mestu.
Varnost in zdravje pri delu so temeljne pravice delavca. Izjavo o varnosti z oceno tveganja določa pravilnik o varnosti in zdravju pri delu.
Srednješolski programi, prilagojeni za odrasle. Poklicna in strokovna izobrazba za vse, ki želijo nadaljevati šolanje, ga dokončati ali se prekvalificirati. Povečajte svoje možnosti za zaposlitev in postanite bolničar negovalec ali zdravstveni tehnik. V kolikor vas zdravstvena stroka ne veseli, je mogoče za vas primernejši program ekonomski tehnik ali trgovec. Izobraževanje odraslih - Landis d.o.o., Ljubljana.
Akademija znanja in publicistike: organizacija seminarjev ter različna usposabljanja in izobraževanja. Udeleženci poleg potrdila o udeležbi dobijo tudi kreditne točke.
Ocena tveganja je del izjave o varnosti. Upoštevanje navodil za varstvo pri delu preprečuje delovne nesreče.
Ekonomski tehnik PTI (poklicno tehniško izobraževanje) je program za izobraževanje odraslih, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje in bi radi pridobili naziv ekonomski tehnik. Izobraževanje poteka v popoldanskem času enkrat do dvakrat tedensko, traja pa 17 mesecev. V nas lahko pridobite tudi naziv zdravstevni tehnik in izobrazbo trgovca in bolničarja negovalca. Landis d.o.o., Ljubljana
Šolanje ni le privilegij mladih, srednješolsko izobrazbo lahko pridobite tudi v odrasli dobi. Vpišite se v program zdravstvena nega in postanite zdravstveni tehnik. S programom srednja medicinska sestra do zaposlitve v zdravstveni panogi. Po končanem izobraževalnem programu lahko prek opravljene mature nadaljujete izobraževanje na univerzitetnem programu. Landis, Ljubljana.
V zadnjih letih se je naziv za slušatelje, ki so končali srednješolsko izobraževanje zdravstvene smeri, spremenil. Danes se šolanje zaključi z nazivom srednja medicinska sestra. Ta naziv lahko pridobite tudi v odrasli dobi s pomočjo izobraževanja, ki je prilagojeno urniku odraslih. Predavanja in vaje organiziramo v popoldanskem času oziroma v soboto dopoldan, program pa traja 17 mesecev. Landis, Ljubljana.
Ste končali samo osnovno šolo ali pa z obstoječo izobrazbo ne dobite zaposlitve? Obrnite nov list na svoji življenjski poti in si pridobite poklicno izobrazbo. Postanite prodajalec oziroma trgovec - program je prilagojen odraslim in poteka 12 mesecev in vključuje tako teoretični kot praktični del. Na voljo so vam strokovni predavatelji, prodam pa se izvaja vsako leto. Landis d.o.o., Ljubljana.