Polovični delovni čas – kakšne prednosti in slabosti se skrivajo v delu za 4 ure?

Zaposlitev za polovični delovni čas prinaša številne prednosti, vendar ima lahko s seboj prinese tudi nekatere slabosti, odvisno od tega, kaj vam več pomeni. Ste seznanjeni s pravicami in obveznostmi, ki jih prinaša polovični delovni čas? Kaj lahko pravzaprav pričakujete, če imate skrajšan delovni čas 20 ur na teden? V nadaljevanju vam bomo podali odgovore na tovrstna vprašanja, v primeru dodatnih vprašanj glede dela za 4 ure pa se lahko vedno obrnete na nas.

zaposlitev za polovčni delovni čas

Zaposlitev za polovični delovni čas – kaj pravzaprav pomeni?

Zaposlitev za polovični delovni čas je kakršnakoli oblika (redne) zaposlitve, kjer je delo za polovico manjše od polnega tedenskega delavnika. Ker se navadno za polni delavnik šteje 40-urni obseg dela, se za polovični delovni čas smatra skrajšan delovni čas 20 ur na teden, vendar je lahko obseg tudi drugačen, če je polni obseg ur dela manjši ali večji od 40 ur. Zakonsko se 40-urni tedenski delavnik smatra za polni delavnik, zato bomo v nadaljevanju kot zaposlitev za polovični delovni čas obravnavali kot delo za 4 ure.

Zaposlitev za polovični delovni čas je lahko različnih oblik – zaposleni lahko svoje delo opravlja manj dni v tednu po več ur ali več dni v tednu po manj ur. Na primer, ko ste zaposleni za polovični delovni čas, lahko delate 2 dni v tednu po 8 ur in 1 dan po 4 ure ali pa 5 dni v tednu delate po 4 ure. Način opravljanja polovičnega delovnega časa je odvisen od dogovora z delodajalcem. Zaposlitev za polovični delovni čas lahko vključuje tudi nočno delo, delo ob praznikih, nedeljah in podobno.

skrajsan-delovni-cas

Katere pravice imate pri zaposlitvi za polovični delovni čas?

Pri zaposlitvi za polovični delovni čas imate nekatere pravice, za katere je dobro, da ste seznanjeni z njimi. Pri skrajšanem delovnem času 20 ur na teden imate pravico do malice in prevoza v enakem znesku, kakor pri polnem delavniku, če delate enako število dni v mesecu. Malica in prevoz namreč nista odvisna od števila opravljenih ur (le-te morajo vseeno biti minimalno 20 ur na teden, da ste upravičeni do malice in prevoza), temveč od števila dni, ko opravljate delo. Na to bodite pozorni, saj boste prejeli manjše nadomestilo za malico in prevoz, če delo opravljali 2-3 dni v tednu in ne 5 dni.

Če delate skrajšan delovni čas 20 ur na teden je potrebno vedeti, da imate krajši odmor za malico – 15 min, torej polovico časa, kot nekdo, ki opravlja 40-urni delavnik. Nadalje imate pri polovičnem delovnem času pravico do letnega dopusta, ki ne sme biti krajši od štirih tednov, vendar so ponovno dnevi dopusta odvisni od tega, koliko dni v tednu delate. Delavec s skrajšanim delovnim časom ima pravico do sorazmernega regresa, torej skrajšan delovni čas 20 ur na teden prinaša polovični regres.

delo-za-4-ure

Zaposlitev za polovični delovni čas ima tudi sorazmerno pokojninsko dobo, kar pomeni, da boste v enem letu dela za polovični delovni čas imeli 6 mesecev priznane pokojninske dobe. Če pa imate polovični delovni čas iz naslova invalidnosti ali starševstva pa vam pripadajo enake pravice iz socialnega zavarovanja kakor polno zaposlenemu.

Treba je poudariti, da vam delodajalec pravico do polovičnega delovnega časa zaradi starševstva ne more odreči, tudi če to vpliva na delo. Pravico do dela za 4 ure ima na voljo eden od staršev, ki neguje otroka do 3. leta starosti. Naj še omenimo, da zaposlitev za polovični delovni čas ne vpliva na obračun delovne dobe ali izplačilo jubilejnih nagrad, saj se pri obeh šteje polna doba zaposlitve.


Prednosti in slabosti zaposlitve za polovični delovni čas

Sedaj ko ste bolje seznanjeni s pravicami in obveznostmi dela za 4 ure, lahko bolje ocenite, ali je zaposlitev za polovični delovni čas za vas primerna ali ne. Prednost skrajšanega delovnega časa z 20 urami na teden zagotovo prinaša manj delovne obremenitve in stresa, ki pride pri polnem delavniku. Malica in prevoz ostajata enaka, tako kot delovna doba in nekatere nagrade, medtem, ko se regres, dopust in plača obračunavajo sorazmerno pri polovičnem delovnem času.

skrajšan delovni čas 20 ur na teden

Kar se tiče bruto plače, je navadno tako, da je bruto plača pri skrajšanem delovnem času 20 ur na teden za polovico manjša kakor pri polnem delavniku, torej je obračunana sorazmerno, kar pa ne pomeni, da dobite sorazmeren delež neto plače. Zato je lahko izguba prihodka nekoliko večja pri delu za 4 ure.

Manjši dohodek je zagotovo glavni minus polovičnega delovnega časa, zaradi česar marsikdo ne želi preiti nanj. Vendar imejte v mislih, da je lahko delo za 4 ure začasna rešitev v nekem obdobju življenja, ko se spopadate z dodatnim stresom, majhnimi otroci ali boleznijo. Za polni delavnik se lahko ponovno odločite, če je potrebno.

Mogoče imate občutek, da nekateri delodajalci niso najbolj naklonjeni zaposlitvam za polovični delovni čas, vendar se v današnjem času na srečo vse več govori o posledicah stresa in izgorelosti. Zato je pomembno, da se na delovnem mestu pogovorite o možnosti skrajšanega delovnega časa, če čutite, da to potrebujete.