Ddr. Milan Kranjc

Svojim strankam nudim celovit pristop k reševanju težav

Družinsko podjetništvo ima svoje prednosti in slabosti

družinsko podjetje par rok drži vsak svoo skodelico kave

Družinsko podjetništvo je posebna oblika podjetništva, saj zaposleni niso le sodelavci, temveč tudi družinski člani z že spletenimi vezmi. Je to prednost ali slabost? Večina meni, da oboje. Najuspešnejša družinska podjetja se vseh slabosti dobro zavedajo, zato ves čas strogo ločujejo zasebno in poslovno življenje. Družine in družinsko življenje v Sloveniji je sicer zelo pogosto prepleteno s poslovnim življenjem, saj je kar 80 % majhnih in srednje velikih podjetij družinskih. Glede na pogostost tovrstne oblike obrtništva, verjetno tudi vi razmišljate o njeni ustanovitvi. Svetujemo vam, da odločitve ne sprejmete kar takoj, temveč tehtno razmislite o vseh prednostih in slabostih.


Prednosti družinskega podjetništva

Najbrž ste že opazili, da vedno več manjših firm poudarja, da so družinska podjetja. Zakaj bi bilo to kupcem sploh pomembno? Dejstvo je, da nekateri to lastnost s pridom izkoriščajo, saj je to lahko njihova zelo pomembna prednost.

družinsko podjetje prazna sejna soba polna praznih sedežev
Predanost

Za družinsko podjetništvo je značilno, da uslužbenci živijo in dihajo s firmo, v kateri delujejo. Ko bi marsikdo že obupal ali iz podjetja enostavno izstopil, podjetniki v najuspešnejših družinskih podjetjih še vztrajajo in razvijajo svoje ideje. Velikokrat njihova inovativnost celo izhaja iz družine in družinskega življenja. V Sloveniji je ogromno podjetij, ki so svoje družinsko podjetje razvili iz hobija. Ker posledično delo zelo radi opravljajo, jim ovire na podjetniški poti predstavljajo le dodatni izziv.


Hitro sprejemanje odločitev

Mentorji za družinska podjetja razkrivajo, da se manjše gospodarske družbe trgu veliko lažje prilagajajo kot večja. Pri odločitvah in reševanju problemov so veliko bolj odzivni, ponudbe so pripravljene v kratkem času, tržne niše pa so hitro zapolnjene. Ker ni nekih odločevalskih nivojev, lahko ponudbo hitro spremenijo in ponudijo svojim strankam personalizirane produkte. Na svetovanjih družinskim podjetjem vedno znova poudarjajo, da je kupcem potrebno prisluhniti in jim ponuditi izdelek ali storitev, s katero bodo zares zadovoljni. Prav ta sposobnost je ena izmed ključnih prednosti družinskega podjetništva.


Prenos znanja in osebnih odnosov

Za družinsko podjetje je značilno, da so osebe oz. zaposleni znotraj njega med seboj tesno povezani. Če to prenesejo tudi v firmo samo, je uspeh zagotovljen, saj jim poslovni partnerji in kupci bolj zaupajo. Osebni odnos, ki ga imajo zaposleni v najuspešnejših družinskih podjetjih, stranke takoj začutijo. Mentor za družinska podjetja vam lahko zaupa, da je to ključna prednost, saj kupci in poslovni partnerji ravno zaradi omenjene povezanosti z vami raje sklepajo posle, poleg tega pa se poslovanje nadaljuje tudi, ko vodenje prevzame eden izmed otrok.

družine in družinsko življenje v Sloveniji
Slabosti družinskega podjetništva

Seveda pa obstajajo tudi nekatere morebitne slabosti, katerih se je potrebno zavedati. Družine in družinsko življenje v Sloveniji in tujini pogosto po ustanovitvi začnejo trpeti, zato mnogi poiščejo mentorja za družinska podjetja. Le-ta jim svetuje, kako prebroditi situacije, s katerimi se srečujejo tudi najuspešnejša družinska podjetja.


Usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja

Sprva se zakoncema morda zdi super ideja združiti poslovno življenje z družino in družinskim življenjem. V Sloveniji je to sploh pogosta praksa, saj je ustanovitev podjetja zelo enostavna. Kmalu pa se skoraj vsi nadebudni podjetniki srečajo s prvo slabostjo družinskega podjetništva – poslovni konflikti hitro postanejo družinski konflikti. Kako se s tem soočiti? Številni se odločijo za svetovanje družinskim podjetjem, kjer pridobijo ogromno znanja, kako ločiti poslovno življenje od zasebnega. Mentorjev za družinska podjetja ni veliko, še manj pa je takšnih, ki se z družinskim podjetništvom aktivno ukvarjajo. Če razmišljate, da bi poiskali pomoč, vam svetujemo, da izberete takšnega, ki ima na tem področju veliko izkušenj.


Konflikti med starši in otroci

V družinskem podjetju se zelo pogosto zgodi, da se staršem zdi, da imajo vedno prav in zato nočejo delegirati nobenih pomembnih odločitev ostalim zaposlenim (otrokom). Tako prihaja do prepirov in konfilktov, kar pa definitivno krha primarne odnose. V Sloveniji je sicer družinsko podjetništvo zelo pogosto, a veliko tovrstnih firm tudi propade, ker otroci postanejo nestrpni in si poiščejo novo delovno mesto z več odgovornosti. Če ne želite, da se to zgodi tudi vam, se udeležite svetovanja družinskim podjetjem, kjer vam bodo pomagali spremeniti način razmišljanja. Naj vas ne skrbi, da ste edini s tovrstnimi težavami, saj mentorji za družinska podjetja izvajajo coachinge, vodijo kolegije, uvajajo spremembe ter analizirajo procese, kadre in dokumente tudi v najuspešnejših družinskih podjetjih.


Vloge zaposlenih

Družinsko podjetništvo izhaja iz družine in družinskega življenja. V Sloveniji in drugod to pomeni, da imata zakonca doma že razporejene vloge in naloge, kar pa pogosto preneseta tudi v poslovno življenje. Ravno tu pa nastopi težava. Mentorji za družinska podjetja vedno pogosteje opažajo, da si zakonca tako močno želita uspešnega podjetja, da oba opravljata vse naloge. Tako kar naenkrat nista le posameznika, zakonca in morda celo starša, temveč tudi menedežerja, kar pa je zapleten psihološki pojav. Veliko najuspešnejših družinskih podjetij se je s to težavo že srečalo, a jim je svetovanje družinskim podjetjem odprlo oči in pomagalo razdeliti posamezne naloge in vloge.

najuspešnejša družinska podjetja