Odkup odpadnih kovin je eden izmed prvih korakov h krožnemu gospodarstvu

Odkup odpadnih kovin je trajnostni pristop, ki zmanjša količino odpadkov in izboljša ogljični odtis. Odpadne kovine razdelimo na železne in barve. Železne (železo, jeklo) pogosto najdemo v gradbeništvu in transportni industriji. Železo ponuja preprosto predelavo, skozi katero ne izgubi svojih lastnosti. Tudi barvne kovine dopuščajo nenehno reciklažo.

razrez-in-odkup-odpadnih-kovin

Med najpogosteje recikliranimi so aluminij, nikelj, baker, kositer in cink. Vsaka ima široko paleto uporabe, zato je njihova predelava še kako pomembna. Slednja prinaša prenekatere prednosti tako za industrije kot posameznike, med katerimi je zagotovo bistvena finančna spodbuda. Cena odpadnih kovin niha glede na tržne razmere in številne druge dejavnike. A še vedno prinaša zaslužek, ob tem pa prepreči, da bi se nevarni odpadki nabirali na odlagališčih.

Zaradi izjemne vzdržljivosti določeni materiali potrebujejo vrsto let, tudi, do 100 ali več, da razpadejo, medtem pa zavzemajo dragocen prostor. Pri tem ne gre pozabiti še na nevarne materiale, ki bi se sčasoma izprali v okoliško vodo in zemljo. Recikliranje porabi precej manj energije kot proizvodnja novih produktov iz neobdelanih surovin. Zaradi nižjih stroškov lahko podjetja potrošnikom zagotovijo ugodnejše izdelke, ki so okolju prijazni.


Odpadne surovine in njihovo spreminjanje v dragocene vire

Staro odpadno železo in druge obnovljive surovine so ključnega pomena za krožno gospodarstvo ter nadgradnjo zelene tehnologije. Industrije se ne morejo več zanašati na črpanje novih virov, saj je le te težko izkoristiti brez upoštevanja škodljivih učinkov.

Vse več podjetij se zaveda, kako poglavitna sta trajnostno poslovanje in trajna uporaba virov. Ne le zanje, temveč tudi za potrošnike. To je privedlo do zelenih prelomnih rešitev. Te se osredotočajo na uporabo virov, zmanjševanje odpadkov v proizvodnem procesu, povečanje materialne produktivnosti ter kakovost produktov. Mnoge rešitve se osredotočajo še na uvajanje inovacij ter izboljšanje procesov, ki zmanjšajo količino odpadkov pri izvoru. Odkup odpadnih kovin je prvi korak do krožnega gospodarstva. To bi imelo številne prednosti. Od varovanja okolja, spodbujanja rasti BDP, krepitev konkurenčnosti podjetij do zanesljive oskrbe s surovinami.

odpadne-surovine-za-odkup

Verjetno se sprašujete, kako vse poteka? Predelava surovin poteka v več stopnjah oziroma fazah, prva, izmed katerih je odvoz. Temu sledi razvrščanje, v katerem so uporabljena raznovrstna sredstva za ločevanje glede na njihove lastnosti. Da bi bila predelava preprostejša, so veliki kosi najprej razrezani in nato predelani s pomočjo najrazličnejših procesov. Temu pogostokrat sledi še utrjevanje, kjer se mehanske lastnosti in odpornost materialov še dodatno izboljšajo ter utrdijo. Po končani reciklaži so materiali ponovno pripravljeni na uporabo.


Cena odpadnih kovin in kateri dejavniki nanjo vplivajo?

Odpadne surovine imajo precej spreminjajočo se ceno. Nanjo vplivajo mnogoteri dejavniki, med katerimi sta zagotovo najpomembnejša ponudba in povpraševanje. Kot pri vsakem produktu je tudi tukaj cena sorazmerna s povpraševanjem. Če je povpraševanje večje, se bo kovina prodajala po višji ceni, če povpraševanja ni, bo cena nižja.

Na ceno vpliva še kakovost. V kolikor so ostanki v slabšem stanju, morda zarjaveli ali prekriti z izolacijo, bo cena nižja. Takšne surovine namreč zahtevajo dodatno obdelavo, kar pa zviša ceno reciklaže. Cena bo višja tudi, če se boste odločili prodati večjo količino. Na prvi pogled se morda zdi precej očitno, a prodaja na veliko privede do enostavnejših pogajanj o ceni. Prav tako je bolj priročno in stroškovno učinkovito odpeljati staro odpadno železo v velikih količinah kot le nekaj ločenih kosov.

Nenazadnje na ceno vpliva še letni čas. Morda se zdi to nekoliko presenetljivo, a povpraševanje po recikliranih materialih je večje v pomladnih in poletnih mesecih. Razlog za to je predvsem gradbena industrija, ki se v teh mesecih razcveti in v zimskih umiri.


Zakaj je odkup odpadnih kovin odločilen za podjetja in kakšno korist imajo od tega?

Odpadne surovine in njihova predelava ni le prednost za okolje, temveč tudi za podjetja. Ko govorimo o reciklaži, si slednjo mnogi predstavljajo v manjšem obsegu, kot je na primer odlaganje plastenk v zabojnik za plastiko. A recikliranje industrijskih odpadkov zajema precej večje področje. Le uporaba recikliranega jekla za izdelavo novega jekla je zmanjšala porabo vode za 40 %, njeno onesnaženost za 76 % ter onesnaženost zraka za 86 %.

Industrije imajo veliko ostankov, ki zavzemajo prostor. Njihovo pravilno odlaganje prispeva k dolgoročnim ciljem podjetja ter prinaša prednosti, kot so:

Prihranek energije
Čeprav reciklaža porablja energijo, pa je ta odstotek precej manjši, kot ga zahteva predelava surovin. Prihranki segajo vse do 92 % pri reciklaži aluminija ter do 90 % pri bakru.

Ohranjanje naravnih virov in zmanjšanje emisij
Razlog, zakaj se danes vse bolj spodbuja in nagrajuje trajnostno gospodarstvo, je povezan z okoljem. Prekomerno rudarjenje povzroča izčrpavanje naravnih virov ter ima uničujoče učinke na zemljo. Recikliranje pomaga ohranjati naravne vire ter učinkovito zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

Stroškovna učinkovitost
Cena odpadnih kovin se nenehno spreminja, a med največjimi prednostmi reciklaže je še vedno denar. Podjetja, ki proizvajajo večje količine odpadkov lahko z njihovo prodajo poskrbijo za večji letni dobiček podjetja.

Čistoča, varnost in učinkovitost na delovnem mestu
S strokovnim odvozom odpadkov podjetje poskrbi za varnost na delovnem mestu ter prepreči morebitne nezgode. Prav tako dopušča, da se zaposleni osredotočijo na delo ter ne izgubljajo časa z odlaganjem, prelaganjem ali razvrščanjem.

staro-odpadno-zelezo