Subvencija za čistilno napravo za ugodnejši nakup

Subvencija za čistilno napravo je v prvi vrsti namenjena nakupu male čistilne naprave (običajno s strani občine) z namenom čiščenja odpadnih voda znotraj določenega naselja. Mala čistilna naprava na trgu še ni prisotna tako dolgo, predstavlja pa odlično rešitev za preprečevanje širjenja odpadne vode povsod tam, kjer ni kanalizacijskega omrežja. Da bi bila odločitev za korak v pravo smer lažja, pa obstaja tudi subvencija za čistilno napravo, ki kupcem omogoča ugodnejši nakup. Preskrba s čisto pitno in sanitarno vodo pomeni enega izmed temeljev življenja, zato je nujno, da za to poskrbimo tudi kot posamezniki, s tem pa nenazadnje prispevamo tudi k čistejšemu okolju. Mesta in večja naselja na podeželju so sicer komunalno dobro urejena, kar pomeni da je zagotovljeno tudi čiščenje odpadnih voda, ki se nikjer ne nabirajo ter tako ne pronicajo v podtalnico, sploh pa ne nazaj v naše domove. V manjših podeželskih naseljih pa temu žal ni tako, saj komunalne ureditve tam ni, kar pomeni, da mora čiščenje odpadnih voda potekati drugače. Mala čistilna naprava predstavlja odlično rešitev, ki jo subvencionira večina slovenskih občin. Subvencija za čistilno napravo se razlikuje od primera do primera. 


Mala čistilna naprava in njen namen

Subvencija za čistilno napravo se prvotno podeljuje tistim naseljem, ki še nimajo razvejanega komunalnega sistema oz. kanalizacijskega območja. Takšnim področjem mala čistilna naprava (subvencija je lahko različna) zagotavlja kapaciteto čiščenja do 50 PE, tj. populacijskih enot. S kratico 1 PE običajno označujemo onesnaženje, ki ga povzroči ena oseba, tj. en prebivalec, v enem samem dnevu. Za približno 50 prebivalcev čiščenje tako zagotavlja mala čistilna naprava: Cena investicije je odvisna predvsem od kakovostnega razreda male čistilne naprave, prav tako pa tudi od zahtevnosti vgradnje. Subvencija za čistilno napravo se pridobi s strani t. i. Eko sklada, delež sredstev subvencije pa se med občinami po navadi ne bistveno razlikuje.


Mala čistilna naprava subvencija, cena in eko sklad


Mala čistilna naprava: subvencija in cena

Vse je torej odvisno od tega, kakšna je mala čistilna naprava. Cena je lahko različna, saj nanjo vplivajo njene lastnosti, kakovostni razred in nenazadnje tudi zahtevnost terena oz. vgradnje. Subvencija za čistilno napravo pa se od občine do občine ne bistveno razlikuje, običajno pa znaša okoli 50 % začetne investicije. V kolikor želimo prispevati k boljši preskrbi z vodo ter čistejšemu okolju, je mala čistilna naprava vsekakor dobra rešitev. Najboljša ponudba podjetja Armex je prav mala čistilna naprava: cena je odvisna predvsem od njene velikosti, učinkovitosti ter kakovosti. Armex nudi različne modele, največ kupcev pa se odloča prav za biološke čistilne naprave, saj je subvencija za čistilno napravo v tem primeru najvišja. Biološka čistilna naprava – Eko sklad pri tej nudi najboljšo subvencijo –  omogoča zaporedni biološko čiščenje, integrirano pa ima tudi stabilizacijo blata. Tovrstna mala čistilna naprava, subvencija katere je zagotovljena – dosega vrhunske rezultate, pri svojem obratovanju pa ne povzroča visokih stroškov.


Čistilna naprava – Eko sklad nudi ugodne subvencije

Subvencija za čistilno napravo je ob nakupu kakovostne biološke čistilne naprave zagotovljena s strani Eko sklada, običajno pa znaša približno 50 % začetne investicije. Ob nakupu ugodne biološke čistilne naprave, kakršno nudi podjetje Armex, lahko tako veliko privarčujete. Kaj pa naprava pravzaprav prinaša? Očisti vso gospodinjsko vodo v samo treh preprostih korakih. Mala čistilna naprava, cena katere zavisi od njene kakovosti, je izdelana iz rezervoarja z 2/ pregradno steno. Prav zaradi njene edinstvene izdelave ni denimo potrebe po črpanju v reaktorski del, prav tako ni nujno niti vračanje aktivnega blata. Mala čistilna naprava, ki s subvencijo za čistilno napravo postane še ugodnejša, odpadno vodo namreč obdela s kisikom. Ob pravilni uporabi iz naprave nikoli ne zaudarja, za priklop na objekt pa zadostuje že zgolj povezovalna cev, ki objekt in čistilno napravo poveže s ponikalnico. Armex zagotavlja ne le ugodno čistilno napravo, temveč tudi vse potrebne sestavne dele.


Subvencija za čistilno napravo


Mala čistilna naprava – cena in prednosti

Subvencija za čistilno napravo, kot rečeno, običajno znaša do ok. 50 odstotkov začetne investicije, od primera do primera, tj. od občine do občine, pa se ne razlikuje bistveno. Mala čistilna naprava, subvencija katere je zelo ugodna, tako poskrbi za čiščenje odpadnih voda v naseljih brez razvejanega komunalnega oz. kanalizacijskega omrežja. Mača čistilna naprava – cena je odvisna od modela, kakovosti in težavnosti vgradnje – je odličen pripomoček za čiščenje voda, v današnjem času pa je postala nujna. Poleg tega je ena izmed njenih največjih prednosti tudi ta, da za svoje obratovanje ne porablja veliko energije. Je torej zelo učinkovita in deluje z veliko močjo čiščenja, a pri tem ne povzroča previsokih stroškov. Podjetje Armex zagotavlja ugodne čistilne naprave, Eko sklad pa poskrbi za ugodno višino subvencije. Subvencija za čistilno napravo je od naselja do naselja podobna, cena same naprave pa je odvisna predvsem od tega, kakšne naprave in njenega delovanja si želimo. Vsekakor pa z njenim nakupom ne prispevamo le k čistejšemu okolju, v katerem živimo, temveč tudi k boljši kakovosti vse vode, ki k nam prihaja.