Kako izbrati pravo čistilno napravo za naše gospodinjstvo

Čistilna naprava je naprava za čiščenje gospodinjskih odpadnih voda. Je niz postopkov pri katerih s pomočjo kemičnih, bioloških in fizikalnih procesov odstanimo onesnaževalce iz odpadnih voda. Večina čistilnih naprav deluje v treh stopnjah. Odpadna voda se z njihovo pomočjo očisti in je pripravljena na izpust nazaj v naravo. Prvi je mehanski postopek odstranjevanja nečistoč iz vode, drugi je biološki postopek odstranjevanja razgradljivih snovi, nato gre voda v terciarno čiščenje po katerem je fizično in kemično prečiščena. Poznamo različne čistilne naprave in sicer biološke čistilne naprave, dvo-in tro prekatne greznice ter zbiralne greznice.

Čistilne naprave za hišoDvoprekatne čistilne naprave za hišo

Zakon o čistilnih napravah - kaj moramo vedeti?

Da, tudi podzemne vode so zaščitene z zakonodajo. Lastnik objekta, ki odvaja komunalno vodo brez greznice in s tem posledično brez čiščenja mora to zagotoviti skladno z zakonom do 31.12.2021. Enako velja tudi za lastnike objektov, kjer odvajanje vode ni skladno s predpisi. Kjer je zgrajena javna kanalizacija je priključitev nanjo obvezna v roku šestih mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Vsi lastniki novogradenj morajo vgraditi male komunalne čistilne naprave (biološke čistilne naprave). V naselju lahko vgradimo malo komunalno čistilno napravo, manjšo od 50 PE, ki zagotavlja čiščenje komunalne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane. Izven naselja lahko vgradimo malo komunalno čistilno napravo ako da parameter KPK na iztoku iz naprave ne presega mejne vrednosti 200mg/L O2 in parameter BPK5 na iztoku ni določen ali tipsko malo komunalno čistilno napravo, za katero je iz Izjave o lastnostih razvidno, da je učinek čiščenja 80% glede na parameter KPK ali malo čistilno napravo, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje in je v skladu s mednarodnim priznanim standardom.

Odpadna voda se mora odvajati preko enote za filtracijo, infiltracijo za nadaljnje čiščenje in sicer preko predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu, filtrirne naprave za predčiščenje hišne odpadne vode, sistema za infiltracijo v tla ali enote za mehansko čiščenje. Vse te naprave morajo biti v skladu z mednarodno priznanimi standardi. Po vgradnji ste vašo MKČN dolžni prijaviti na sedežu podjetja izvajalca javne službe. Ta bo naročil izvedbo prvih meritev ter poslal predizpolnjeno poročilo, kateremu boste dodali svoj analizni izvid. V skladu s pravili bo vašo MKČN pregledal enkrat na tri leta. Za lažji nakup nove čistilne naprave za hišo vodi Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) seznam malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (MKČN) po standardu SIST EN 12566-3, z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih.

Čistilne naprave brez elektrike - kako delujejo

Ste vedeli, da so na trgu tudi biološke čistilne naprave, ki delujejo brez uporabe elektrike? V našem podjetju Armex armature d.o.o. lahko izbirate med čistilnimi napravami Biorock in ClearFox Nature. Obe čistilni napravi delujeta brez elektrike in povsem samodejno. Temeljita namreč na sili gravitacije in naravnem vleku. V prvi fazi čiščenja se odpadna voda skozi sedimentacijo očisti trdnih snovi. V sekundarni fazi odpadna voda po naravi poti s pomočjo gravitacije potuje v bioreaktor. Tam sledi biološka faza, kjer se pri procesu očiščevanja odpadne vode uporablja tudi zrak. Prezračevanje deluje po sistemu naravnega vleka. Uporaba čistilnih naprav brez elektrike pomeni predvsem nizke stroške in izredno visoko očiščenost vode. So tihe in prijazne do okolja.