Tehnični pregledi - pregled in registracija vozila v AMZS

Tehnični pregledi in registracija vozila so najpogostejše storitve pri AMZS. Tehnični pregled avtomobila je pregled in preizkus vitalnih delov vozila, ki se mora opraviti v celoti, tudi če je med samim pregledom ugotovljena pomanjkljivost, zaradi katere vozilo ni brezhibno. Tehnični pregled avtomobila ugotavlja stanje predpisanih naprav in opreme vozila ter stanje podatkov o vozilu iz evidence registriranih vozil. Poslovne enote AMZS se nahajajo po vsej Sloveniji in v vsaki bodo tehnični pregledi opravljeni s strani strokovno usposobljenih preglednikov. Tehnični pregledi so za člane AMZS zelo ugodni, na voljo pa jim je tudi brezplačni preventivni tehnični pregled avtomobila.
Člani se lahko tudi odločijo, ali bodo koristili popust na redni tehnični pregled ali pa brezplačno storitev podaljšanja registracija vozila.

Registracija vozila - prijava vozila in izračun registracijeRegistracija vozila

Registracija oz. prijava vozila pomeni vpis podatkov o registrski označbi ter določenih podatkov o vozilu in lastniku v evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil. Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje in predpisano število registrskih tablic. Te so vezane na vozilo, za označitev katerega so izdane, z izbranim delom označbe pa na lastnika. Registracija poteka na pobudo lastnika vozila, ki ima v Sloveniji prebivališče oz. sedež.

Na naši spletni strani vam je na voljo program za informativni izračun registracije in zavarovanja. Informativni se imenuje zato, ker lahko zavarovalnice kadarkoli spremenijo pogoje in cene zavarovanja, poleg tega pa imajo tudi različne premijske razrede in različne popuste. Zato je najbolje, da se osebno oglasite v eni izmed naših poslovnih enot, kjer vam bomo z veseljem pripravili informativni izračun registracije vašega vozila.

Odjava in prepis vozila v AMZS

Odjava vozila pride v poštev v primerih, ko je vozilo uničeno ali ukradeno, če je odsvojeno v tujino ali če bo tam registrirano. Odjava vozila je potrebna tudi takrat, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo oziroma če je veljavnost dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi. Prav tako vozilo odjavimo, če je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba. Lastnik takšnega vozila mora vozilo odjaviti pri registracijski organizaciji, odjava vozila pa tudi pomeni, da mora izročiti registrske tablice.

Prepis vozila je opravljen v primeru spremembe lastništva. Naloga novega lastnika je, da pridobi novo prometno dovoljenje in da sklene novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Registrske tablice pa, razen v nekaterih izjemah, ostanejo na vozilu.

AMZS - tehnični pregledi, pregled vozila pred nakupom, servis vozil in vse ostalo za vaše vozilo na enem mestu. Obiščite nas tudi na spletu. Vabljeni!

AMZS | Tehnični pregledi, obnova žarometov, izračun registracije, tehnični pregled avtomobila, prijava vozila, odjava vozila, prepis vozila - povezave do naše spletne strani: