Šola vožnje AMZS in vozniški izpitŠola vožnje

Danes večina mladih opravi vozniški izpit takoj, ko je to mogoče. Že vrsto let je tako našim članom kot ostalim na voljo AMZS šola vožnje. Sestavljajo jo poslovne enote v Ljubljani, Mariboru in Dravogradu.. Tu lahko izveste vse podrobnosti o šoli vožnje in o pogojih za opravljanje izpita. Mednje spadajo opravljen tečaj prve pomoči, opravljen tečaj CPP (cestnoprometni predpisi) in republiški test, zdravniško spričevalo ter opravljen praktični preizkus vožnje. Tečaj prve pomoči, CPP in praktični del usposabljanja vam nudi tudi AMZS avtošola. V izobraževalne namene ima naša šola vožnje na voljo celo simulator vožnje. Tudi pri opravljanju vozniškega izpita imajo člani AMZS precejšen popust, ostalim pa so na voljo količinski popusti za gotovinsko plačilo. Po opravljenem izpitu vam AMZS nudi tudi dodatno usposabljanje za voznike začetnike v centru varne vožnje na Vranskem.

Tečaj prve pomoči in tečaj CPP

Eden od pogojev za opravljanje izpita je tudi tečaj prve pomoči. AMZS šola vožnje izvaja tečaj na dveh lokacijah, pogoj za udeležbo pa je plačilo vpisnine. Tečaj se izvaja 10 ur, temu sledi izpit (teoretičen in praktičen del). Opravljen tečaj prve pomoči ima trajno veljavo.


AMZS (Ljubljana, Maribor, Kranj, Slovenska bistrica, Novo mesto, Domžale, Ptuj,......)avtošola izvaja tudi tečaje CPP, ki so prav tako pogoj za vozniški izpit. Nanj se lahko prijavite z osebnim dokumentom in če izpolnjujete tudi starostni pogoj za določeno kategorijo. AMZS šola vožnje izvaja tečaj CPP v vseh svojih poslovalnicah in še na nekaterih informacijskih točkah. Z zakonom je določeno, da mora biti kandidat prisoten vsaj 20 ur.

Šola vožnje - vožnja s spremljevalcemAvtošola

Že nekaj let lahko poleg praktičnega šolanja, ki ga ponuja šola vožnje, kandidat za vozniški izpit vozi tudi s spremljevalcem in se tako tudi praktično pripravlja na izpitno vožnjo. Pogoji za to so (poleg starosti 16 let) opravljen tečaj in izpit iz CPP, zaključen praktični del usposabljanja v šoli vožnje, avto z oznako 'L' in ustrezen spremljevalec. Ta mora biti star najmanj 27 let, imeti mora veljavno vozniško dovoljenje najmanj 5 let in ne sme imeti več kot 5 kazenskih točk.


Ko torej opravite tečaj prve pomoči, tečaj in izpit iz CPP in praktični del šolanja, se lahko prijavite na izpitno vožnjo in dobite vozniški izpit. AMZS šola vožnje ima na voljo vrhunske strokovnjake in celo simulator vožnje, ki vam bodo olajšali pot do izpita.

AMZS | Šola vožnje, vozniški izpit, pomoč na cesti, tečaj CPP, mednarodno vozniško dovoljenje - povezave do naše spletne strani: