Prezračevalni sistem poskrbi za učinkovito prezračevanje

V času epidemije je še toliko bolj pomembno, da poskrbimo za stalno prezračevanje prostorov. S tem namreč zmanjšamo možnost, da bi se virus naselil v zaprtih prostorih in bi prišlo do okužbe. Za učinkovito prezračevanje bomo najbolje poskrbeli, če bomo namestili ustrezen prezračevalni sistem. Pomembno pa je, da v naboru ponudbe najdemo najbolj ustrezen prezračevalni sistem za naše potrebe.


Rekuperator poskrbi za energetsko varčno prezračevanje

Zračenje, pri katerem nekajkrat na dan odpremo okna, je energetsko precej potratno. Tako lahko v zimskem času hitro pride do ohlajanja prostora, v poletnem pa do pregrevanja. Zato pa je rekuperator naprava, ki odpravi ta problem. Gre za tip prezračevalne naprave, ki je energetsko zelo varčen. Poskrbi za dotok toplega zraka v prostore pozimi in hladnega poleti.

Lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijoLokalni prezračevalni sistem


Regulacija temperature v notranjih prostorih

Če torej želite prostore prezračevati na energetsko varčen način, imate na voljo dve opciji: izberete lahko centralni ali lokalni prezračevalni sistem. V obeh primerih gre za sistem prisilnega prezračevanja. Princip je tak, da se zrak slabše kvalitete, ki se nahaj v prostoru, izmenjuje s čistim zunanjim. Pri tem pa je izkoristek toplote tudi do 80 %.

Rekuperatori delujejo po principu prezračevanja, pri čemer se zagotavlja dodatno vlaženje. Ohranja se optimalno ravnovesje med zunanjo in notranjo vlažnostjo. Prezračevalne naprave imajo hkrati sistem filtracije. Ta poskrbi za odstranjevanje prahu, onesnaževalcev in raznih vonjav.


Kaj še pridobite, če se odločite za prezračevalno napravo?

Tovrstni prezračevalni sistem bo poskrbel za zagotavljanje svežega zraka v vsakem trenutku. Zunanji zrak, ki bo prišel v sistem, se bo pri tem ustrezno toplotno obdelal. Lokalni rekuperator bo poskrbel za ogrevanje ali ohlajanje le-tega. S tem se bodo hkrati zmanjšale obremenitve klimatskega sistema.

Odločite se lahko za funkcijo hlajenja ali segrevanja – odvisno, kaj želite doseči. Pri segrevanju se dovaja hladen okoliški zrak. Ta se meša s toplim odpadnim zrakom. Prezračevalni sistem poskrbi, da ko je izmenjava končana, se vtočni zrak še dodatno segreje. S tem preprečimo, da bi prišlo do hladnega prepiha. Ko zrak segrevamo, njegova relativna vlažnost pade. V te namene je v rekuperatorju tudi vlažilnik, ki pripomore k dodatni vlažnosti. Tako je stanje vlažnosti v prostoru prej in potem enako. Le temperatura je nekoliko višja.

Lokalni rekuperator  pa je lahko tudi v vlogi hlajenja. Postopek je v tem primeru obraten – dovaja se topel okoliški zrak. Ta se v postopku meša s hladnim okoliškim zrakom. Temperatura v prostoru se zniža, raven vlažnosti pa tako kot prej ostane na enakem nivoju.

Lokalno prezračevanje doma


Ena izmed funkcij prezračevalne naprave – prosto nočno hlajenje

Za regulacijo temperature pa lahko s posebnim sistemom poskrbimo tudi v nočnem času. Prosto nočno hlajenje poskrbi za varčevanje z energijo. Ker je ponoči temperatura zunanjega zraka nižja kot čez dan, se zmanjša obremenitev hladilnega sistema ob vklopu v jutranjih urah. To pa posledično pomeni, da imamo na tem področju nižje stroške.


Prezračevalni sistemi so dobrodošla rešitev pri zagotavljanju svežega dotoka zraka v prostore. S tem poskrbimo za splošno boljše počutje, zdravje in preventivo pred širjenjem virusov in bakterij. To je še posebej pomembno, ko gre za prostore, v katerih se združuje večje število ljudi. Kupec ima na trgu številne tipe prezračevalnih naprav. Dobro je, da se o vseh možnostih pozanima in izbere zase najbolj optimalno rešitev. Pri tem si lahko pomaga s podatki na spletu oziroma se obrne na različne strokovnjake s tega področja, ki mu bodo lahko nudili vse potrebne informacije.