Varnostni načrt ter varnost strojev na splošno

Varnostni načrt je del projekta za izvedbo pri gradbenih delih. Je del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. Vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču. Upoštevana morajo biti temeljna načela varnosti, tako da imajo zaposleni zagotovljeno varnost in zdravje pri delu in da je zagotovljena varnost strojev.

Kaj mora načrt vsebovati?

Varnostni načrt mora vsebovati naslednje podatke:

 • opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih (ureditev zavarovanja gradbišča, ureditev prometnih poti in signalizacije, določitev mest za postavitev gradbenih strojev, ureditev okolice za varnost strojev itd.)
 • kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje
 • seznam nevarnih snovi
 • navedbo posebno nevarnih del (dela na veliki višini ipd.)
 • varnostni načrt vsebuje določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade
 • varnostni plan vsebuje smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno
 • terminski plan, načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del
 • načrt varnosti vsebuje skupne ukrepe, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu
 • obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela
 • gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču)
 • popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču

Kdaj potrebujete varnostni načrt gradbišča?

Varnostni načrt potrebujete, ko gradite stavbo, večjo od 350 kvadratnih metrov, pri kateri lahko pride do posebno nevarnih del (npr. delo na veliki višini). Če bo na gradbišču več izvajalcev, se mora imenovati tudi koordinatorja za varnost, ki poskrbi tako za varnost kot zdravje pri delu ter za varnost strojev. Ukrepe, ki jih sprejme, zapiše v knjigo ukrepov za varno delo. Na gradbišču mora biti knjiga ves čas dostopna.

Kje naročiti varnostni načrt za gradbišče?

Varnostni načrt lahko naročite pri podjetju Agil, kjer imamo dolgoletne izkušnje pri izdelavi varnostnih načrtov. Poleg tega vam nudimo tudi tečaje varstva pri delu in požarne varnosti za vaše zaposlene, izdelavo požarnih redov in še kaj. Oglejte si našo ponudbo!

Agil d.o.o. | Varnost strojev, varnostni načrt - povezave do spletne strani: