Požarno varstvo - požarna varnost na splošno

Požarno varstvo je sistem varstva pred požarom. Določa ga požarni red. Vsak lastnik ali uporabnik poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta mora izdelati požarni red in s tem poskrbeti za požarno varnost.
Požarna varnost
Požarno varstvo določa pet točk, s katerimi je omogočena požarna varnost. Prva točka zajema načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov pred požarom, druga točka je odkrivanje, obveščanje, omejtev širjenja in na koncu učinkovito gašenje požara, tretja točka zajema varen umik ljudi s požarno ogroženega območja, četrta točka govori o preprečevanju in zmanjševanju škodljivih posledic požara za ljudi, živali, premoženje in okolje, ter peta točka, ki zajema vzpostavitev ekonomskih razmerij med stroški za izvajanje predpisanih preventivnih ukrepov in pričakovano požarno škodo.

Požarna varnost- kaj je požarni red?

Požarni red so navodila, ki morajo biti po zakonu določena za vsak poslovni, industrijski ali stanovnjski objekt. S tem je zagotovljena požarna varnost. V požarnem redu določijo organizacijo varstva pred požarom (predvsem naloge in odgovornosti zaposlenih), ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne ali bivalne razmere, navodila za ravnanje v primeru požara in način usposabljanja zaposlenih. Po zakonu pa mora požarni red imeti tudi obvezne priloge. Te so - izvleček požarnega reda, ki mora biti izobešen na vidnem mestu, navodila za posameznike, požarni načrt in načrt evakuacije in evidenčni ter kontrolni list. Požarni red vam izdelajo pri podjetjih, ki so strokovno usposobljena za izdelavo le-teh. Agil d.o.o. je podjetje, kjer se že vrsto let ukvarjamo z izdelavo požarnih redov. Pri podjetju Agil d.o.o. lahko vaši zaposleni tudi opravijo tečaj za varstvo pri delu in tako pridobijo znanje, ki je ključno za požarno varstvo.

Omarica za prvo pomoč - del požarne varnosti

Za zagotovljeno varstvo pri delu in požarno varnost mora objekt imeti tudi omarice za prvo pomoč. Požarno varstvo je uvedlo nekaj novosti pri uporabi omaric za prvo pomoč. Te so- v vsaki delovni izmeni mora biti prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči, vsak delavec mora biti seznanjen, kateri delavec je usposobljen za izvajanje prve pomoči in na vsakih 50 zaposlenih mora biti na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.

Omarica za prvo pomoč se z nosilcem pritrdi na steno, na zunanji strani mora imeta znak rdečega križa, na njen pa morajo biti napisani naslednji podatki: telefonska številka Centra za obveščanje, naslov in številka pooblaščenega zdravnika, naslov in številka najbližjega zdravstvenega doma ter ime in delovno mesto pooblaščenega delavca, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. S tem je poskrbljeno za požarno varnost in varstvo pri delu.

Cilj požarnega varstva

Požarno varstvo je namenjeno varovanju življenja in zdravja zaposlenih, obiskovalcev in premoženja uporabnikov določenega objekta.

Agil d.o.o. | Varstvo pri delu, požarni red, požarna varnost, omarica za prvo pomoč, požarno varstvo - povezave do naše spletne strani: