Izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva - tečaj za varno delo

Izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva je pomemben za boljšo varnost in zdravje pri delu. Vsi zaposleni morajo poznati navodila za varno delo in navodila za požarno varnost. Zato pri podjetju Agil d.o.o. ponujamo tečaje varstva pri delu.

Tečaj varstvo pri deluKako poteka izpit iz varstva pri delu

Da zaposleni lahko opravljajo izpit iz varstva pri delu, morajo obiskovati tečaj varstva pri delu. Tečaj je sestavljen iz dveh vsebin - prva je varnost in zdravje pri delu, druga pa požarna varnost. Izobraževanja delimo na tri skupine: prva zajema varnost in zdravje ter požarno varnost za novozaposlene, druga skupina zajema varnost in zdravje ter požarno varnost ob premestitvah, novih tehnologijah, novih snoveh itd., tretja skupina pa zajema izobraževanje iz varnosti in zdravja ter požarne varnosti na vsaki 2 leti. Udeleženci dobijo navodila za varno delo, se poučijo o zakonu o varstvu pri delu in so po končanem tečaju sposobni skrbeti za primerno požarno varnost.

Prva pomoč - omaricaOmarica za prvo pomoč

Pomemben del varstva pred požarom je tudi omarica za prvo pomoč. Omarica za prvo pomoč se z nosilcem pritrdi na steno, na zunanji strani mora imeta znak rdečega križa, na njej pa morajo biti napisani naslednji podatki: telefonska številka Centra za obveščanje, naslov in številka pooblaščenega zdravnika, naslov in številka najbližjega zdravstvenega doma ter ime in delovno mesto pooblaščenega delavca, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. S tem je delno poskrbljeno za varstvo pred požarom.

Kdaj je potrebno opraviti izpit za varstvo pri delu?

Izpit iz varstva pri delu mora delodajalec zagotoviti ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije, ob uvajanju novih sredstev za delo in ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. S tem zagotovi, da je poskrbljeno za požarno varnost in da je vsak zaposleni seznanjen z zakonom o varstvu pri delu.

Zakaj izbrati Agil d.o.o.?

Poznan zakon o varstvu pri delu in dobra požarna varnost sta vse bolj pomembna za zagotavljanje kakovosti poslovanja. Dobro varstvo pred požarom in kvalitetna navodila za varno delo so pogoj za uspešnost in napredek. Stanje varstva pri delu je pomemben kazalec urejenosti in zanesljivosti podjetja. Zato pri podjetju Agil d.o.o. ponujamo kvalitetno pripravljene tečaje varstva pri delu in ker se zavedamo, kako pomembno je kvalitetno varstvo pred požarom in dobro usposabljanje zaposlenih, tečaje vodijo strokovni delavci, ki tudi sestavijo in ocenijo teste.

Agil d.o.o. | Požarna varnost, varstvo pred požarom, navodila za varno delo, zakon o varstvu pri delu, omarica za prvo pomoč, izpit iz varstva pri delu - povezave do naše spletne strani: