Izjava o varnosti z oceno tveganja na splošno

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Z izjavo o varnosti delodajalec zagotavlja, da preprečuje nevarnost in tveganje pri delu, da obvešča in usposablja svoje delavce ter ima ustrezno organiziranost glede varnosti in zdravja pri delu. Izjava o varnosti z oceno tveganja je osnovni akt podjetnika s področja varnosti in zdravja pri delu. Izdelati in sprejeti jo mora vsak delodajalec, z njo pa delodajalec določi načine in ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Izjava o varnosti temelji na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar v okolju, kjer se izvaja delo. Izjavo o varnosti je potrebno dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Kaj določa izjava o varnosti?

Izjava o varnosti določa, da mora delodajalec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu določiti strokovnega delavca, ki je za izvajanje teh nalog neposredno odgovoren delodajalcu. Delodajalec lahko organiziranje varnosti in zdravja pri delu zaupa tudi zunanjemu strokovnjaku ali strokovni službi, ki ima dovoljenje za tako delo. Izjava določa tudi, da mora delodajalec zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik s koncesijo za opravljanje dejavnosti. Delodajalec mora poskrbeti tudi za ustrezno varstvo pred požarom. Vsi zaposleni morajo poznati navodila za varno delo in zakon o varstvu pri delu. Le tako je poskrbljeno za dobro varstvo pred požarom ter za varnost in zdravje pri delu. Izjava o varnosti z oceno tveganja pa določa tudi to, da mora delodajalec skupaj s pooblaščenim zdravnikom predvideti organizacijo prve pomoči, reševanja in evakuacije v primeru poškodb pri delu in kolektivnih nezgod.

Omarica za prvo pomočOmarica za prvo pomoč

Poskrbljeno mora biti še za omarice za prvo pomoč. Omarica za prvo pomoč se z nosilcem pritrdi na steno, na zunanji strani mora imeti znak rdečega križa, na njej pa morajo biti napisani naslednji podatki: telefonska številka Centra za obveščanje, naslov in številka pooblaščenega zdravnika, naslov in številka najbližjega zdravstvenega doma ter ime in delovno mesto pooblaščenega delavca, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.

Agil d.o.o.

Pri podjetju Agil d.o.o. vam ponujamo pomoč pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja. Ponujamo vam tudi tečaje za vaše zaposlene, kjer jih podučimo o zakonu o varstvu pri delu in jih seznanimo z navodili za varno delo. Oglejte si našo ponudbo.

Agil d.o.o. | Izjava o varnosti z oceno tveganja, omarica za prvo pomoč, servis gasilnih aparatov, varstvo pred požarom, zakon o varstvu pri delu, navodila za varno delo - povezave do naše spletne strani: