Gasilni aparati - naprave za gašenje vseh vrst požarov

Podjetje Agil d.o.o. je v mnogih letih svojega delovanja na požarnovarnostnem področju pridobilo dragocene izkušnje, reference in znanja. Pripravljamo požarne načrte in ocenjujemo požarno ogroženost, zaposlene usposabljamo za varstvo pred požarom, nudimo pa tudi usposabljanja za izvajalce požarnega varovanja. Pri nas lahko opravite tudi izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva. S prodajo in servisom ročnih in prevoznih gasilnih aparatov se ukvarjamo že od leta 1980. Izvajamo pa tudi preglede in meritve hidrantov ter izdajamo potrdila o njihovem brezhibnem delovanju.

Gasilni aparati so naprave za gašenje začetnih in manjših požarov, ki se še niso razširili. Glede na vrsto gorljivega materiala ločimo različne požare, za katere potrebujemo tudi različne vrste gasilnih aparatov. V skupini A so požari trdnih snovi, v skupini B požari vnetljivih snovi, kot sta npr. bencin ali olje, v skupini C so tisti požari, kjer gorijo plini, v skupino D pa spadajo požari lahkih kovin.

Gasilni aparat OgniochronVrste gasilnih aparatov glede na gasilno sredstvo

Glede na vsebino gasilnega sredstva ločimo štiri vrste gasilnih aparatov. Tako se v praksi uporabljajo gasilni aparati:

Gasilne aparate ločimo tudi glede na način izdelave oz. glede na to, ali so pod stalnim tlakom ali ne, poleg tega pa se gasilni aparati ločijo tudi po teži. Prevozni tehtajo tudi več kot dvajset kilogramov, medtem ko so prenosni gasilni aparati lažji. Najpogosteje uporabljamo ročni gasilni aparat na prah in ročni gasilni aparat co2. Tako prvi kot drugi ročni gasilni aparat v praksi dosegata izjemne rezultate, sta dokaj poceni in enostavna za uporabo.

Ročni gasilni aparat naj bo čim bolj viden in dostopen

Da bi nastali požar čim prej pogasili, mora biti ročni gasilni aparat nameščen na vidnem in dostopnem mestu. Ročni gasilni aparat pa moramo znati tudi uporabljati. Navodila za uporabo so navedena na vsakem gasilniku, vendar pa jih tik pred uporabo ne bomo imeli časa brati, zato je prav, da se o njih podučimo prej.

Pomembno je tudi, da so gasilni aparati redno pregledani. Svetujemo vam, da njihovo redno vzdrževanje prepustite strokovnjakom. Naše podjetje je pooblaščeni serviser za gasilnike Pastor, Gloria, Gallus, Gen, Ittp, Urban, Fipis, Protex, Anaf, Červinka, Ogniochron, Bavaria in Victoria. V naši spletni trgovini so vam na voljo različni gasilni aparati, na voljo pa je tudi cenik.

Vabljeni na našo spletno stran!

Agil d.o.o. | Vrste gasilnih aparatov, ročni gasilni aparati, cenik - povezave do naše spletne strani: