Licenca za varovanje – licence za varnostnike

Varnostna služba Sintal d.d. ima pridobljene licence za varovanje

Koncern Sintal opravlja storitve varovanja in upravljanja stavb brez podizvajalcev po celotni Sloveniji, zato je morala pridobiti številne licence. Kot pravna oseba ima pridobljene licence za varovanje in določena pooblastila.

 

Sintal-varovanje


Podjetja koncerna Sintal imajo naslednje licence za varovanje:

  • Sintal d.d.: Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, Licenca za načrtovanje varnostnih sistemov, Licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, Licenca za varovanje premoženja, Licenca za varovanje oseb, Licenca za varovanje javnih zbiranj,  Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja
  • Sintal Fiva d.o.o. : Licenca za varovanje premoženja, Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Licenca za varovanje javnih zbiranj, Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, Licenca za varovanje oseb
  • Sintal Maribor d.d.: Licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, Licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, Licenca za varovanje premoženja, Licenca za varovanje javnih zbiranj, Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij, Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
  • Sintal Celje d.o.o., Licenca za varovanje premoženja, Licenca za varovanje javnih zbiranj, Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja
  • Sintal Koroška d.o.o.: Licenca za varovanje premoženja, Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Licenca za načrtovanje varnostnih sistemov, Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, Licenca za varovanje javnih zbiranj
  • Sintal Obala d.o.o.: Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Licenca za varovanje premoženja, Licenca za načrtovanje varnostnih sistemov, Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, Licenca za varovanje javnih zbiranj
  • Sintal Vazi d.o.o.: Licenca za varovanje premoženja, Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja
  • Licence za varovanje Sintal Ipo d.o.o.: Licenca za varovanje premoženja, Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja
  • Sintal Eko d.o.o.: ISO certifikati: Certifikat ISO 9001, Certifikat ISO 14001.

 

Licence pa ne potrebuje le podjetje kot pravna oseba, temveč jo za osebno varovanje potrebuje tudi varnostnik. Licenca za varnostnika je obvezna, saj licenca za varnostnika pomeni potrdilo mnogih znanj in spretnosti, ki varnostniku omogočajo kakovostno osebno varovanje. Naj gre za varovanje oseb, premoženja, objektov, tehnično varovanje ali katerokoli drugo obliko varovanja, varnostniki morajo vedno imeti licenco za varnostnika oziroma opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo  (NPK) varnostnik.

 

Sintal-varnostnik Licenca za varnostnika je pogoj za opravljanje nalog osebnega varovanja

Varnostna služba Sintal se zaveda, da je licenca za varnostnika osnova, brez katere varnostniki ne morejo opravljati storitev fizičnega varovanja. Vsak, ki želi postati varnostnik, mora imeti državljanstvo republike Slovenije ali države članice EU, najmanj osnovnošolsko izobrazbo, nujni so še aktivno znanje slovenskega jezika, nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. Preden začne delati kot varnostnik, mora imeti obvezno opravljeno NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) oziroma licenco za varnostnika, na podlagi česar mu Ministrstvo za notranje zadeve izda službeno izkaznico. Tečaj in izpit, ki ju zahteva NPK oz. licenca za varnostnika, organizira Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Vsi varnostniki v podjetju Sintal imajo opravljeno licenco za varnostnika oz. nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Licenca za varnostnika je zakonska osnova za opravljanja storitev fizičnega varovanja, ko varnostnik opravlja fizično varovanje, mora imeti pri sebi vedno službeno izkaznico. Varovanje je zelo odgovorno delo, zato v Sintalu zagotavljamo redno izobraževanje – obvezno in dodatno. Redno obnavljanje licence za varnostnika je nujno za kakovostno varovanje. Licenca za varnostnika je obvezna za vsakogar, ki želi biti varnostnik, intervent, prevoznik denarja … Različna dela, ki jih opravljajo varnostniki, zahtevajo dodatne licence in izpite.


Varovanje Sintal | Dobri varnostniki hitro prepoznajo nepridiprava

Varnostna služba Sintal ves čas trajanja zaposlitve redno izobražuje svoje zaposlene. Varnostniki so na tak način vrhunsko usposobljeni za delo in vedno v stiku z najnovejšimi tehnologijami. Varnostniki, ki jih usposobimo v varnostni službi Sintal, znajo prepoznati morebitnega tatu, še preden pride do tatvine. Varnostnik v koncernu Sintal  je profesionalen, vedno urejen, ima dobro razvito intuicijo in je prijazen, saj je vsak varnostnik zagotavlja profesionalno in kakovostno varovanje. Poleg tega je za varovanje nujno potrebna licenca za varnostnika, ki je že sama po sebi dokaz, da je varnostnik ustrezno usposobljen za delo.


Varovanje Sintal z izkušenimi varnostniki poskrbi za varnost na prireditvah

Želite organizirati prireditev, kjer se bo trlo ljudi? Varnostna služba Sintal je pripravljena tudi na to. Naši varnostniki so strokovno usposobljeni za varovanje na javnih prireditvah, naloge opravljajo profesionalno in v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak varnostnik ima veljavno licenco za varnostnika in nosi ustrezno uniformo. K uspešno izpeljani prireditvi pripomoremo že s sodelovanjem pri organizaciji in pripravi prireditve, izdelamo varnostni načrt, nudimo pa tudi zaščitne ograje in lastno gostinsko vozilo. Varnostniki varnostne službe Sintal poskrbijo za varen prihod in odhod obiskovalcev, pregledujejo vstopnice, izločajo morebitne nevarne predmete in skrbijo za varnost vseh udeležencev na prireditvi. Za uspešno izpeljano prireditev z dobro organizacijo in brez izgredov poskrbi varnostna služba Sintal.


Varovanje Sintal | Licenca za varnostnika – naši varnostniki jo imajo – povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2CC2B
Sintal
Naslov
Litostrojska cesta 38
1000 Ljubljana
Spletna stran
E-pošta
01 513 00 00
Seznam fraz
Licenca, licence, licenca za varnostnika, licenca za varovanje, varnostniki, varnostnik, varnostnik licenca
ZEMLJEVID
DRUŽABNA OMREŽJA