ARPA d.o.o. - Storitve računovodskega servisa


 vlaganje in urejanje dokumentacije
 knjiženje in vodenje saldakontov
 knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo
 knjiženje poslovnih dogodkov v davčne knjige
 obračun davka na dodano vrednost
 obračun plač, obračun regresa in drugih dohodkov na podlagi delovnega razmerja
 obračun podjemne pogodbe
 obračun avtorskih honorarjev
 obračun obresti in priprava za izplačilo
 obračun izplačila dividendam podobnih dohodkov
 obračun najemnine
 izdelava poročil za statistične potrebe (za Ajpes in Statistični urad)
 izdelava poročil za Banko Slovenije (obrazci SKV, SN, BST, statistika finančnih računov, drugo)
 izdelava poročil za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 izdelava poročil za potrebe bank ali za interne potrebe prilagojene poslovnemu partnerju
 vodenje blagajniškega poslovanja
 vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 svetovanje s področja financ in davkov
 vodenje knjige prihodkov in odhodkov za samostojne podjetnike v primeru enostavnega knjigovodstva
 izdelava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb
 izdelava obračuna davka od dejavnosti za samostojne podjetnike
 izdelava izkaza uspeha, bilance stanja, drugih izkazov za potrebe statistike in poslovne namene
 računovodske storitve na sedežu naročnika (uporabe druge programske opreme)
 predlaganje obrazcev za stranke preko sistema e-davki
 druge storitve po dogovoru


Vse navedene storitve lahko za naročnika opravljamo v celoti ali pa delno po dogovoru. Vsa medsebojna razmerja se dogovorijo s pogodbo.

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
Naslov
Gmajna 16
1236 Trzin
Spletna stran
E-pošta
01 563 74 74
Seznam fraz
računovodstvo, računovoski servis