Vsi.si > Posel in gospodarstvo > Varovanje > Varnost pri delu

Varnost pri delu. Izpit varstvo pri delu, izobraževanja in nasveti za boljše pogoje dela.

Varnost pri delu - poskrbite za varno in zaposlenim in strankam prijazno delovno okolje. Varstvo pri delu in druga izobraževanja za optimalno izvajanje delovnih procesov.

Varstvo pri delu je mednarodni standard za organizacije različnih panog, saj mora delodajalec pred začetkom zaposlitve zagotoviti zdravo in varno delovno okolje v skladu z zakonom.
Upoštevanje navodil za varnost pri delu, zbranih v pravilniku o varnosti in zdravju pri delu, je nujno potrebno za zagotavljanje varnosti na delovnem mestu.
Zasnova požarne varnosti in požarni red je izredno pomemben za vsako stavbo. Za več informacij se obrnite na Bureauveritas, Ljubljana!
Udeležite se teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost. 
Varnost pri delu in požarna varnost. Učinkovito in profesionalno Sintal varovanje. Skrb za varstvo in zdravje pri delu. Izvajamo tudi protipožarno varovanje.
S pomočjo Zakona o varnosti in zdravju pri delu so dolžnosti in pravicedelodajalcev in delavcev za varno delo in za zagotavljanje zdravja pri delu.
Več o aktivni požarni zaščiti ter požarni varnosti pa poizvedite direktno na podjetju Bureau Veritas d.o.o.
Izpit iz varstva pri delu za delavce v podjetjih je obvezen. Izobraževanje oz. tečaj in preizkus znanja se opravljata za redno oziroma pogodbeno zaposlene delavce ali študente. Seznanite svoje zaposlene z nevarnostmi in možnimi preventivnimi in drugimi ukrepi in poskrbite za boljšo požarno varnost. Omarica za prvo pomoč prispeva k izboljšanju varnosti. AgiL d.o.o., Ljubljana-Črnuče.
Zagotovite si brezhibno delovanje delovne opreme s pregledom delovne opreme še danes.
  Zakon o varnosti in zdravju pri delu zagotavlja varno delo preprečuje zdravstvene komplikacije zaradi nevarnosti pri delu.
Varnost in zdravje pri delu – strokovni delavec za varnost pri delu poskrbi za pregled delovne opreme, po zakonu pa je potrebna izjava o varnosti z oceno tveganja.
Izjava o varnosti z oceno tveganja je nujna za vsakega delodajalca, s katero potrjuje, da izjava ukrepe, ki zagotavljajo varnost pri delu in požarno varnost. Izjava o varnosti je nujna za varstvo pred požarom. Navodila za varno delo predvideva zakon o varstvu pri delu. Omarica za prvo pomoč je del varstva pred požarom. Izobraževanja oz. tečaji za podjetja. AgiL d.o.o., Ljubljana-Črnuče.
Kontrolni organ – podjetje Kova je že vrsto let akreditiran organ za kontrolo opreme, ki spada pod pojma oprema pod tlakom in tlačne posode.
Varstvo in zdravje pri delu sta ključna za dobro počutje delavcev. Zdravje in dobro počutje delavcev ter potrebno teoretično in praktično znanje Izberite Bureau Veritas.
V podjetju Bureau Veritas skrbijo za pravilno tolmačenje uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Za več informacij o podjetju in njihovi ponudbi obiščite spletno stran www.bureauveritas.si
Na podjetju Bureau Veritas vam nudimo učinkovito sestavo požarnega reda s študijo požarne varnosti.
Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu ureja vprašanja varovanja zdravja pri delu in o sami varnosti pri delu.
Kova d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja različnimi dejavnostmi, kot so varstvo oz. varnost pri delu, varstvo pred požarom, ekologija …
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu izboljša produktivnost in vzdušje v podjetju ter zmanjša bolniške izostanke zaradi delovnih nesreč. 
Požarna varnost je pomembna za vsak objekt, zato je požarni načrt obvezen za vse  poslovne, industrijske ali stanovnjske objekte. Pri pripravi tega pomembnega dokumenta naredimo tudi oceno požarne ogroženosti. Poskrbite, da bo v vašem podjetju dobro poskrbljeno za varnost pri delu. AgiL d.o.o., Ljubljana-Črnuče.