Vsi.si > Posel in gospodarstvo > Varovanje > Požarna varnost

Požarna varnost v stavbah je ključnega pomena. Požarni red in načrt evakuacije.

Požarna varnost je v stavbah izjemnega pomena. Požarni red je zato obvezen za vse stanovanjske in industrijske oziroma poslovne stavbe. Načrt evakuacije za lažjo ukrepanje v primeru požara.

S kakovostno požarno zaščito do popolne zaščite elektronskih naprav in vašega objekta.
Kvalitetni izdelki za požarno zaščito in druge kovinarske storitve. Obiščite nas v naših poslovalnicah po Sloveniji.
Pomemben del pri gradnji objektov je zagotavljanje ustrezne ali vsaj minimalne protipožarne zaščite. Podjetje Tinde z izdelki Pirofix odlično zaščiti vaš objekt pred požari s pasivnim požarnim sistemom.
Požarna varnost je izjemnega pomena. Zagotovimo jo z ustreznim požarnim alarmom.
Gasilni aparat – naprava za gašenje začetnih požarov. Reden servis vključuje pregled brezhibnosti delovanja gasilnih aparatov. Prodaja različnih gasilnih aparatov.
Želite imeti dober požarni načrt, ki zagotavlja dobro požarno varstvo? Izdelamo vam požarni red, ki ga potrebujejo vse poslovni, industrijski ali stanovnjski objekti. Pri pripravi naredimo oceno požarne ogroženosti. Pri nas lahko naročite tudi varnostni načrt, ki zagotavlja boljšo varnost na gradbiščih. AgiL d.o.o., Ljubljana-Črnuče.
Za sistemsko zaščito in upoštevanje požarne nevarnosti se usposobite za požarno varnost.
Zagotovljena požarna varnost, omarica za prvo pomoč in kvaliteten požarni red, ki med drugim zajema tudi navodila za posameznike in načrt evakuacije, so ključnega pomena za varstvo pri delu. Poskrbite za ustrezno požarno varstvo v stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektih. Izvajamo tudi izobraževanja za varnost pri delu in požarno varnost. AgiL d.o.o., Ljubljana-Črnuče.
Bureau Veritas d.o.o. za vas preverja ustreznost protieksplozijske zaščite, certificira Ex opremo ter preverja skladnost elaborata eksplozijske ogroženosti in varstva pri delu. 
Požarna varnost vključuje izdelavo nekaterih pomembnih dokumentov, kot so ocena požarne ogroženosti, požarni načrt in požarni red
Za vas opravimo zasnovo in študijo požarne varnosti, požarni red, pregled in preizkus aktivne požarne zaščite ter ostale storitve s področja varstva pred požarom.