REZULTATI ISKANJA

Iskanje omogoča

Varstvo pri delu, število rezultatov: 168

Varstvo pri delu – kazalec urejenosti in zanesljivosti v podjetju

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-pri-delu
Varstvo pri delu vse bolj pridobiva na veljavi, saj mora delodajalec pred začetkom zaposlitve zagotoviti zdravo in varno delovno okolje v skladu z zakonom.

Varstvo pri delu - VSI.SI

http://www.vsi.si/iskanje-najdi?q=varstvo+pri+delu
Varstvo okolja, s katerim se ukvarjamo, vključuje tudi meritve hrupa, emisije snovi v zrak, načrt ravnanja z odpadki in okoljevarstvena dovoljenja.

Varstvo in zdravje pri delu nudita zaposlenim varno delovno okolje

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-in-zdravje-pri-delu
Varstvo in zdravje pri delu sta ključna za dobro počutje delavcev, obenem pa sta tudi pokazatelj urejenosti v podjetju in dokazujeta skladnost z zakonodajo.

Varstvo pred požarom oz. zasnovo požarne varnosti uredijo ...

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-pred-pozarom-
V našem podjetju ugodno zagotovimo varstvo pred požarom, zasnovo požarne varnosti, elaborat varstva pri delu, varnost strojev in celo varnost otroških igral.

Varstvo okolja | Okoljevarstvena dovoljenja in meritve hrupa

http://www.vsi.si/kova/varstvo-okolja
Varstvo okolja, s katerim se ukvarjamo, vključuje tudi meritve hrupa, emisije snovi v zrak, načrt ravnanja z odpadki in okoljevarstvena dovoljenja.

Varnost in zdravje pri delu - sledite pravilniku o varstvu pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-pri-delu
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu in upoštevanje pravilnika o varstvu pri delu izboljša produktivnost zaposlenih in zmanjša število bolniških ...

Varstvo pred požarom – aktivna zaščita za požarno varnost!

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-pred-pozarom
Varstvo pred požarom in ukrepe za požarno varnost določa Zakon o varstvu pred požarom in Pravilnik o požarnem redu. Imate Požarni red in načrt evakuacije?

Urejanje varnosti po pravilniku o varnosti in zdravju pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/pravilnik-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu
Ponujamo vam učinkovito urejanje varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na strogih predpisih iz pravilnika o varnosti in zdravju pri delu.

Varnost pri delu | Ocena tveganja | Izjava o varnosti

http://www.vsi.si/kova/varnost-pri-delu
Varnost pri delu – izjava o varnosti je obveznost vsakega delodajalca. Njen sestavni del je ocena tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar v delovnem ...

Varnost in zdravje pri delu v Sloveniji urejeno z zakonodajo

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-pri-delu-in-zakonodaja
Varnost in zdravje pri delu je področje, na katerem tako evropska kot slovenska zakonodaja nalagata delodajalcem in delavcem vrsto obveznosti.
Iskanje omogoča