REZULTATI ISKANJA

Iskanje omogoča

Varstvo pri delu, število rezultatov: 354

Varstvo pri delu – kazalec urejenosti in zanesljivosti v podjetju

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-pri-delu
Varstvo pri delu vse bolj pridobiva na veljavi, saj mora delodajalec pred začetkom zaposlitve zagotoviti zdravo in varno delovno okolje v skladu z zakonom.

Varstvo in zdravje pri delu nudita zaposlenim varno delovno okolje

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-in-zdravje-pri-delu
Varstvo in zdravje pri delu sta ključna za dobro počutje delavcev, obenem pa sta tudi pokazatelj urejenosti v podjetju in dokazujeta skladnost z zakonodajo.

Varstvo pri delu - VSI.SI

http://www.vsi.si/iskanje-najdi?q=varstvo+pri+delu
Varstvo okolja, s katerim se ukvarjamo, vključuje tudi meritve hrupa, emisije snovi v zrak, načrt ravnanja z odpadki in okoljevarstvena dovoljenja.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/zakon-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Varstvo okolja | Okoljevarstvena dovoljenja in meritve hrupa

http://www.vsi.si/kova/varstvo-okolja
Varstvo okolja, s katerim se ukvarjamo, vključuje tudi meritve hrupa, emisije snovi v zrak, načrt ravnanja z odpadki in okoljevarstvena dovoljenja.

Varnost in zdravje pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-pri-delu
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu izboljša produktivnost in vzdušje v podjetju ter zmanjša bolniške izostanke zaradi delovnih nesreč.

Varnost in zdravje pri delu v Sloveniji urejeno z zakonodajo

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-pri-delu-in-zakonodaja
Varnost in zdravje pri delu je področje, na katerem tako evropska kot slovenska zakonodaja nalagata delodajalcem in delavcem vrsto obveznosti.

Urejanje varnosti po pravilniku o varnosti in zdravju pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/pravilnik-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu
Ponujamo vam učinkovito urejanje varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na strogih predpisih iz pravilnika o varnosti in zdravju pri delu.

Varstvo pred požarom – aktivna zaščita za požarno varnost!

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-pred-pozarom
Varstvo pred požarom in ukrepe za požarno varnost določa Zakon o varstvu pred požarom in Pravilnik o požarnem redu. Imate Požarni red in načrt evakuacije?

Varnost in zdravje pri delu | usposabljanje obvezno za vse ...

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-na-delu
Varnost in zdravje pri delu se zagotovita z izvedbo strokovnega usposabljanja, prilagojenega posameznemu delovnemu mestu. Usposabljanje dolžnost delodajalca.
Iskanje omogoča