REZULTATI ISKANJA

Iskanje omogoča

Varnost pri delu, število rezultatov: 495

Varnost in zdravje pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-pri-delu
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu izboljša produktivnost in vzdušje v podjetju ter zmanjša bolniške izostanke zaradi delovnih nesreč.

Varstvo pri delu – kazalec urejenosti in zanesljivosti v podjetju

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-pri-delu
Varstvo pri delu vse bolj pridobiva na veljavi, saj mora delodajalec pred začetkom zaposlitve zagotoviti zdravo in varno delovno okolje v skladu z zakonom.

Varnost pri delu | Izjava o varnosti z oceno tveganja

http://www.vsi.si/antiriziko/varnost-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu sta osnovni pravici delavca. Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki ga določa pravilnik o varnosti in zdravju pri delu.

Varnost in zdravje pri delu | Pregled delovne opreme

http://www.vsi.si/antiriziko/varnost-in-zdravje-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu – strokovni delavec za varnost pri delu lahko izvede pregled delovne opreme. Varstvo pri delu mora biti na prvem mestu.

Varnost in zdravje pri delu | Certifikat OHSAS 18001

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-zdravje-pri-delu
Certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 dokazuje zavzetost organizacije za varnost in zdravje zaposlenih.

Varnost in zdravje pri delu v Sloveniji urejeno z zakonodajo

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-pri-delu-in-zakonodaja
Varnost in zdravje pri delu je področje, na katerem tako evropska kot slovenska zakonodaja nalagata delodajalcem in delavcem vrsto obveznosti.

Varstvo in zdravje pri delu nudita zaposlenim varno delovno okolje

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-in-zdravje-pri-delu
Varstvo in zdravje pri delu sta ključna za dobro počutje delavcev, obenem pa sta tudi pokazatelj urejenosti v podjetju in dokazujeta skladnost z zakonodajo.

Varnost in zdravje pri delu | usposabljanje obvezno za vse ...

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-na-delu
Varnost in zdravje pri delu se zagotovita z izvedbo strokovnega usposabljanja, prilagojenega posameznemu delovnemu mestu. Usposabljanje dolžnost delodajalca.

Varnost in zdravje pri delu – določbe o pravicah in obveznostih

http://www.vsi.si/bureauveritas/zdravje-in-varnost-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu omogoča obvladovanje poklicnih tveganj. Določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu urejajo pravice in obveznosti za varno delo.

Varnost in zdravje pri delu dviguje nivo storitev

http://www.vsi.si/bureauveritas/pomen-varnosti-in-zdravja-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu: Kakovostno obvladovanje poklicnih tveganj izboljšuje delovne razmere in vzdušje v organizaciji.
Iskanje omogoča