REZULTATI ISKANJA

Iskanje omogoča

Varnost pri delu, število rezultatov: 688

Varnost in zdravje pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-pri-delu
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu izboljša produktivnost in vzdušje v podjetju ter zmanjša bolniške izostanke zaradi delovnih nesreč.

Varstvo pri delu – kazalec urejenosti in zanesljivosti v podjetju

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-pri-delu
Varstvo pri delu vse bolj pridobiva na veljavi, saj mora delodajalec pred začetkom zaposlitve zagotoviti zdravo in varno delovno okolje v skladu z zakonom.

Varnost in zdravje pri delu v Sloveniji urejeno z zakonodajo

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-pri-delu-in-zakonodaja
Varnost in zdravje pri delu je področje, na katerem tako evropska kot slovenska zakonodaja nalagata delodajalcem in delavcem vrsto obveznosti.

Varnost in zdravje pri delu | usposabljanje obvezno za vse ...

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-na-delu
Varnost in zdravje pri delu se zagotovita z izvedbo strokovnega usposabljanja, prilagojenega posameznemu delovnemu mestu. Usposabljanje dolžnost delodajalca.

Varnost pri delu | Izjava o varnosti z oceno tveganja

http://www.vsi.si/antiriziko/varnost-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu sta osnovni pravici delavca. Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki ga določa pravilnik o varnosti in zdravju pri delu.

Varnost in zdravje pri delu | Pregled delovne opreme

http://www.vsi.si/antiriziko/varnost-in-zdravje-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu – strokovni delavec za varnost pri delu lahko izvede pregled delovne opreme. Varstvo pri delu mora biti na prvem mestu.

Varnost in zdravje pri delu – določbe o pravicah in obveznostih

http://www.vsi.si/bureauveritas/zdravje-in-varnost-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu omogoča obvladovanje poklicnih tveganj. Določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu urejajo pravice in obveznosti za varno delo.

Požarna varnost v stavbah

http://www.vsi.si/bureauveritas/pozarna-varnost
Požarna varnost je zelo pomemeben dejavnik. Pomemben je tudi požarni red, aktivna požarna zaščita ter varstvo pred požarom, pozabiti ne smemo na pravilnik o ...

Varnost in zdravje pri delu | Certifikat OHSAS 18001

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-zdravje-pri-delu
Certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 dokazuje zavzetost organizacije za varnost in zdravje zaposlenih.

Varstvo in zdravje pri delu nudita zaposlenim varno delovno okolje

http://www.vsi.si/bureauveritas/varstvo-in-zdravje-pri-delu
Varstvo in zdravje pri delu sta ključna za dobro počutje delavcev, obenem pa sta tudi pokazatelj urejenosti v podjetju in dokazujeta skladnost z zakonodajo.
Iskanje omogoča