REZULTATI ISKANJA

Iskanje omogoča

Varnost pri delu, število rezultatov: 256

Varnost in zdravje pri delu v Sloveniji urejeno z zakonodajo

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-in-zdravje-pri-delu-in-zakonodaja
Varnost in zdravje pri delu je področje, na katerem tako evropska kot slovenska zakonodaja nalagata delodajalcem in delavcem vrsto obveznosti.

Varnost in zdravje pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/varnost-pri-delu
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu izboljša produktivnost in vzdušje v podjetju ter zmanjša bolniške izostanke zaradi delovnih nesreč.

Varnost pri delu | Izjava o varnosti z oceno tveganja

http://www.vsi.si/antiriziko/varnost-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu sta osnovni pravici delavca. Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki ga določa pravilnik o varnosti in zdravju pri delu.

Varnost in zdravje pri delu | Pregled delovne opreme

http://www.vsi.si/antiriziko/varnost-in-zdravje-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu – strokovni delavec za varnost pri delu lahko izvede pregled delovne opreme. Varstvo pri delu mora biti na prvem mestu.

Požarna varnost v stavbah

http://www.vsi.si/bureauveritas/pozarna-varnost
Požarna varnost je zelo pomemeben dejavnik. Pomemben je tudi požarni red, aktivna požarna zaščita ter varstvo pred požarom, pozabiti ne smemo na pravilnik o ...

Temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/zakona-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu
S pomočjo Zakona o varnosti in zdravju pri delu so določene pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev za varno in zdravo delo ter ukrepi za zagotavljanje ...

Varnost in zdravje pri delu dviguje nivo storitev

http://www.vsi.si/bureauveritas/pomen-varnosti-in-zdravja-pri-delu
Varnost in zdravje pri delu: Kakovostno obvladovanje poklicnih tveganj izboljšuje delovne razmere in vzdušje v organizaciji.

Varnostni načrt in varnost strojev

http://www.vsi.si/agil/varnostni-nacrt
Varnostni načrt vam izdelamo v podjetju Agil d.o.o. Poskrbite za varnost in zdravje pri delu ter za večjo varnost strojev na vašem gradbišču še danes.

Urejanje varnosti po pravilniku o varnosti in zdravju pri delu

http://www.vsi.si/bureauveritas/pravilnik-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu
Ponujamo vam učinkovito urejanje varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na strogih predpisih iz pravilnika o varnosti in zdravju pri delu.

Požarna varnost | Pravilnik o požarni varnosti v stavbah

http://www.vsi.si/antiriziko/pozarna-varnost
Požarna varnost – Pravilnik o požarni varnosti v stavbah določa, katere stavbe morajo imeti požarni red in kakšna je aktivna požarna zaščita.
Iskanje omogoča