Filter
B2B
B2C
C2B
C2C
E-trgovina

Vsi.si > Delo in izobraževanje > Nevrolingvistično programiranje

Nevrolingvistično programiranje oz. NLP programiranje za doseganje uspešnosti

NLP programiranje. Nevrolingvistično programiranje oz. NLP programiranje nam pomaga spoznavati različne načine mišljenja in ravnanj. NLP poučuje izšolan NLP trener in NLP Master Coach.

NLP pomeni nevrolingvistično programiranje in je eden najbolj celovitih in pragmatičnih pristopov k razvoju osebnosti. Omogoča nam boljše razumevanje doživljanja sebe in ostalih. NLP tečaj priporočamo vsem, ki si želijo graditi na sebi in svoji osebnosti. 
NLP v Sloveniji  - nevrolingvistično programiranje postaja čedalje bolj priljubljena in iskana tehnika komuniciranja. 
Osvojite priljubljene NLP tehnike z NLP treningi, ki so vedno bolj priljubljeni tudi v Sloveniji!
NLP program za učenje učinkovitih tehnik NLP programiranja. Izboljšajte svojo komunikacijo in odnose z drugimi preko NLP metod. Vaje so primerne tudi za otroke.
Nevrolingvistično programiranje oziroma NLP programiranje učno snov prilagodi različnim tipom tečajnikom. NLP programiranje omogoča, da je snov dostopna vizualnim, avditivnim in kinestetičnim tipom oseb. Nevrolingvistično programiranje vključuje dobro poznavanje možganov, zato je nevrolingvistično programiranje zelo učinkovito. Nevrolingvistično programiranje – z dobrim komuniciranjem do odličnih rezultatov. Candor - Dominko.
Nevrolingvistično programiranje predstavlja model uspešne komunikacije in način, kako pri posamezniku odkrijemo vse skrite talente.
Brainobrain Kranj, razvoj otrokovih čustvenih in mentalnih sposobnosti preko sistema VAK (vizualno, avditorno, kinestetično učenje), ki pomaga otroku odkriti vrednote in ga uči samozavesti.
NLP diploma je prvi korak k poznavanju nevolingvističnega programiranja. Zadnja (tretja) stopnja se imenuje NLP mojster praktik, ki jo dosežete preko NLP praktika.
Pridobite NLP diplomo. Udeležite se predavanj o NLP tehnikah in na koncu pridobite naziv NLP diploma. NLP tečaji pri podjetju Candor - Dominko.
NLP diploma je prvi korak k spoznavanju nevrolingvističnega programiranja. Po prejetju naziva NLP diploma se lahko odločite nadljevati s tečajem NLP praktik.
NLP tehnike uporabljamo v treningih učinkovitega komuniciranja, tečajih dobrega vodenja in drugih področjih osebnega izpopolnjevanja. Obiščite nas v Ljubljani.