Filter
B2B
B2C
C2B
C2C
E-trgovina

Vsi.si > Delo in izobraževanje > Nevrolingvistično programiranje

Nevrolingvistično programiranje oz. NLP programiranje za doseganje uspešnosti

NLP programiranje. Nevrolingvistično programiranje oz. NLP programiranje nam pomaga spoznavati različne načine mišljenja in ravnanj. NLP poučuje izšolan NLP trener in NLP Master Coach.

NLP v Sloveniji  - nevrolingvistično programiranje postaja čedalje bolj priljubljena in iskana tehnika komuniciranja. 
Nevrolingvistično programiranje oziroma NLP programiranje učno snov prilagodi različnim tipom tečajnikom. NLP programiranje omogoča, da je snov dostopna vizualnim, avditivnim in kinestetičnim tipom oseb. Nevrolingvistično programiranje vključuje dobro poznavanje možganov, zato je nevrolingvistično programiranje zelo učinkovito. Nevrolingvistično programiranje – z dobrim komuniciranjem do odličnih rezultatov. Candor - Dominko.
Nevrolingvistično programiranje predstavlja model uspešne komunikacije in način, kako pri posamezniku odkrijemo vse skrite talente.
Nevrolingvistično programiranje (NLP programiranje) je posebna metoda komunikacije. Nevrolingvistično programiranje programiranje spremeni vedenje, mišljenje in doživljanje sveta. Nevrolingvistično programiranje, ki ga izvaja NLP trener Miha Bavec, bo vaše življenje spremenilo na bolje. Odločite se za nevrolingvistično programiranje in ne bo vam žal - Transformacija d.o.o.
Brainobrain Kranj, razvoj otrokovih čustvenih in mentalnih sposobnosti preko sistema VAK (vizualno, avditorno, kinestetično učenje), ki pomaga otroku odkriti vrednote in ga uči samozavesti.